İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Güçlü İş İlişkileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, iş dünyasında çalışanların haklarını ve işverenlerin sorumluluklarını düzenleyen kapsamlı bir hukuki disiplindir. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak, müvekkillerimize İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, iş ilişkilerinin başlangıcından sonuna kadar olan süreçlerde güçlü bir rehberlik sağlıyoruz. İşte sunduğumuz hizmetlere dair bir bakış:

 

İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI:

İş ilişkisinin kurulması sürecinde, işverenlerin ve işçilerin hakları ve sorumlulukları belirlenmelidir. Kurulacak iş sözleşmesinin bütün unsurları kapsaması önemli bir husustur. Avukatlarımız, müvekkillerine iş ilişkisinin başlangıcında geçerli yasal düzenlemeler ve sözleşme hükümleri konusunda rehberlik eder.

İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI:

İş ilişkisinin sona ermesi, iş hukukunda kritik bir aşamadır. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, müvekkillerine işten çıkarmalar, işten ayrılmalar ve diğer sonlandırma durumları konusunda hukuki destek sağlar ve haklarının korunması hususunda uzmanlıkla çalışırlar.

İŞÇİ VE İŞVERENİN HAKLARI VE BORÇLARI:

İşçi ve işveren arasındaki dengeyi sağlamak için hak ve borçların doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Ofisimiz avukatları, müvekkillerine işçi ve işverenin karşılıklı hakları ve borçları konusunda rehberlik eder ve uygun çözümler sunar.

ÇALIŞMA YAŞAMININ DENETLENMESİ:

Çalışma yaşamının etkili bir şekilde denetlenmesi, iş ilişkilerinin adil ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Ofisimiz, müvekkillerine çalışma yaşamının denetlenmesi konusunda rehberlik eder ve yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

SENDİKALAŞMA HAREKETLERİ:

İşçilerin sendikalaşma hakları önemli bir işçi hakkıdır. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, işçiler ve sendikalar arasındaki ilişkileri düzenler ve sendikalaşma süreçlerinde hukuki destek sağlar.

HAK VE MENFAAT UYUŞMAZLIKLARI:

İşçi ve işveren arasındaki hak ve menfaat uyuşmazlıkları, etkili bir şekilde çözülmelidir. Avukatlarımız, müvekkillerine hak ve menfaat uyuşmazlıkları konusunda hukuki destek sağlar ve alternatif çözüm yollarını araştırır.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ:

Toplu iş sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesine yardımcı olur. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, müvekkillerine toplu iş sözleşmeleri konusunda rehberlik eder ve bu sözleşmelerin hukuki çerçevesini belirler.

ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA:

İş ilişkilerinde anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesi için arabuluculuk ve uzlaştırma önemli araçlardır. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, müvekkillerine arabuluculuk ve uzlaştırma süreçlerinde rehberlik eder.

HAKEM KURULLARI:

Hakem kurulları, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız bir şekilde çözmeye yardımcı olur. Avukatlarımız, müvekkillerine hakem kurulları konusunda rehberlik eder ve adil bir çözüm sağlar.

GREV VE LOKAVT:

Grev ve lokavt, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların en son çareleridir. Ofisimiz avukatları, müvekkillerine grev ve lokavt konularında rehberlik eder ve yasal süreçleri yönetir.

 

BİLGİÇ & YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak, müvekkillerimizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Samsun İş Hukuku Avukatı) ile ilgili ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarız. Uzman ekibimiz, müvekkillerimizin iş ilişkilerini güçlendirmelerine ve hukuki sorunları etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olmak için çözüm odaklı bir yaklaşım benimser.

Hemen AraWhatsappYol Tarifi