Miras Hukuku

Miras Hukukunda Güvenilir Çözümler

Miras Hukuku, bir bireyin ölümü sonrasında mal varlığının dağıtılmasıyla ilgili karmaşık ve hassas bir hukuki alanı kapsar. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak, miras hukuku konularında geniş bir uzmanlık ve deneyime sahibiz. İşte müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerden bazıları:

 

MİRASÇILIK SÖZLEŞMESİ VE VASİYETNAME HAZIRLANMASI:

Bir bireyin mal varlığının gelecekteki dağılımını belirlemek için mirasçılık sözleşmeleri ve vasiyetnameler hazırlanabilir. Avukatlarımız, müvekkillerimize kişisel taleplerine uygun mirasçılık sözleşmeleri ve vasiyetnameler oluşturmak için uzmanlık sağlar. Bu belgelerin düzenlenmesi, bireyin mirasının adaletli ve istediği şekilde dağıtılmasını sağlar.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI:

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, bir bireyin hayatta iken bakımını üstlenen kişilere yönelik düzenlemeler içerir. Kadromuz, müvekkillerimize ölünceye kadar bakma sözleşmeleri oluşturmak ve bu konuda hukuki destek sağlamak konusunda uzmanlık sunar.

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ VE TENKİS DAVASI:

Miras bırakan kişinin ölümünden sonra yapılan bazı tasarruflar hukuken geçersiz sayılabilir. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkis davalarında müvekkillerini savunur ve hukuki süreçleri yönetir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALE-İ ŞUYU DAVASI):

Mirasın paylaşımı sürecinde, mirasçılar arasında oluşan ortaklıkların giderilmesi için izale-i şuyu davaları başlatılabilir. Avukatlarımız, mirasçıların haklarını korumak ve adaletli bir paylaşım sağlamak için uzmanlık sunar.

MİRİS MUVAZAASI DAVALARI VE MİRASIN REDDİ DAVALARI:

Mirasta muvazaalı işlemlerin saptanması durumunda muris muvazaası davaları açılabilir. Ayrıca, bir mirası reddetme durumunda mirasın reddi davaları da önem kazanır. BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ, bu tür davaların etkin bir şekilde yürütülmesinde müvekkillerine yardımcı olur.

MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI VE İNTİKALİ İŞLEMLERİ:

Mirasın paylaştırılması ve intikali süreçleri, mirasçılar arasında adil bir şekilde varlıkların dağıtılmasını içerir. Ofisimiz, mirasın paylaştırılması ve intikali işlemlerinde müvekkillerine hukuki rehberlik sağlar.

 

 

ECRİMİSİL DAVASI:

Ecrimisil davaları, miras bırakan kişinin mal varlığından yararlanan kişilere karşı açılabilir. Avukatlarımız, ecrimisil davalarında müvekkillerini temsil eder ve haklarını korur.

 

BİLGİÇ&YALÇIN HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ olarak, miras hukuku konularında müvekkillerimize geniş bir yelpazede hizmet sunarız. Uzman ekibimiz, müvekkillerimizin haklarını korumak ve miras süreçlerini adil bir şekilde yönetmek için çözüm odaklı bir yaklaşım benimser.

Hemen AraWhatsappYol Tarifi